2designhcm@gmail.com 0902336848
AKARI CITY

AKARI CITY

ĐANG MỞ BÁN GIAI ĐOẠN 2

Xem thêm

TP.HCM cần bổ sung hơn 30.000 tỷ đồng để hoàn thành vành đai 2

Thành phố Hồ Chí Minh cần bổ sung hơn 30.000 tỷ đồng để hoàn thành 3 đoạn còn lại dài 11,3 km của dự án Vành đai 2 TP Hồ Chí Minh trước năm 2030, theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh.

Dự án Vành đai 2 TP Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 64 km và quy mô 6-10 làn xe, đã đưa vào sử dụng gần 50 km, nhưng còn 14 km chưa hoàn thành và chia thành 4 đoạn.

Trong số này, đoạn 3 dài 2,7 km từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (thành phố Thủ Đức) đã triển khai từ năm 2017 theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án này đã đạt chỉ 44% khối lượng công việc và dừng thi công từ tháng 3/2023 vì vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng và chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án. Dự kiến đoạn này sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng vào năm 2024 và hoàn thành thi công vào năm 2025.

Ba đoạn còn lại của Vành đai 2 TP Hồ Chí Minh hiện chưa có đầu tư. Đoạn 1 dài 3,5 km từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp đã có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoàn thiện, với tổng mức đầu tư khoảng 9.328 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng theo lộ giới quy hoạch 67m là khoảng 6.675 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định TP Hồ Chí Minh đã thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, và dự kiến sẽ quyết định chủ trương đầu tư dự án trong kỳ họp tháng 9.

Dự kiến dự án này sẽ lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong quý I/2024, hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quý II/2025, khởi công trong quý II/2025, và hoàn thành trong quý IV/2026.

Đoạn 2 dài 2,8 km từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng cũng đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, với tổng vốn 4.543 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.956 tỷ đồng. Để đầu tư vào đoạn này, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh rà soát và cân đối nguồn vốn ngân sách thành phố, bao gồm nguồn vốn đầu tư công trung hạn tăng thêm. Nếu không cân đối được nguồn vốn ngân sách, Sở GTVT kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh xem xét phương thức đầu tư khác ngoài ngân sách thành phố, bao gồm cả việc nghiên cứu các phương thức đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT) trả chậm bằng ngân sách. Sở GTVT sẽ báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh để quyết định chủ trương đầu tư dự án, dự kiến trong quý IV/2023, để triển khai từ nay đến năm 2027.

Đoạn 4 dài 5,3 km từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư khoảng 16.417 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng theo lộ giới quy hoạch 60m khoảng 13.190 tỷ đồng. Vì khó khăn về nguồn vốn ngân sách trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đề xuất phân kỳ đầu tư đoạn 4 thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2023 - 2027) sẽ làm đoạn từ Võ Văn Kiệt đến đường Nguyễn Văn Linh dài 3,4 km, tổng mức đầu tư khoảng 8.972 tỷ đồng. Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh rà soát và cân đối nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện đoạn này. Nếu không cân đối được nguồn vốn ngân sách, Sở GTVT kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh xem xét phương thức đầu tư khác ngoài ngân sách thành phố, bao gồm cả việc nghiên cứu các phương thức đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT)

Nguồn CafeF
 

Copyright 2023 by localhost - All Rights Reserved   |   Design by SubiWeb.com

0902336848